אגרת למעסיק לשנת 2024 – ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי פרסם אגרת למעסיק לשנת 2024 הכוללת סכומים, תקרות ושעורי דמי ביטוח מעובדים שכירים וכן הוראות לגבי תיאום דמי ביטוח ממעסיקים שונים וממשלמי פנסיה מוקדמת.