אושרה דחיית דיווחי מע”מ לחודש אפריל לכלל העוסקים

אושרה דחייה לכלל העוסקים של כל דיווחי ותשלומי המע”מ בגין חודש אפריל וכן לעוסקים שמדווחים דו-חודשי שקיבלו דחייה שנייה ומועד הדיווח שלהם לחודשים ינואר-אפריל נקבע ליום 18.5.2020 עד ליום 25.5.2020…