איגרת למשלם הפנסיה לשנת 2024

המוסד לביטוח לאומי פרסם הוראות ודברי הסבר למשלם הפנסיה לשנת 2024 הכוללים חובת דיווח, תשלום וניכוי דמי ביטוח ממקבל פנסיה מוקדמת/אובדן כושר עבודה.