אל תמהרו להגיש תביעות לפיצויי המלחמה

אל תמהרו להגיש תביעות לפיצויי המלחמה

רמי אריה, עו”ד רו”ח


תשקלו פעם ופעמיים לפני שאתם ממהרים להגיש תביעה לפיצויים, במיוחד כאשר מדובר בתביעה של בעלי עסקים ביישובי ספר במסלול האדום וגם בכל הארץ. יש כל כך הרבה סוגיות פתוחות ובעייתיות גם בהצבת הנתונים בנוסחאות הפיצוי במסלול הוצאות קבועות, מסלול מחזורים, מסלול שכר עבודה וגם ובעיקר במסלול האדום. לכן, מוצע להמתין לפני שממהרים להגיש את התביעה.

תביעה לפיצויים ניתן להגיש עד ליום 19.2.2024 – כך שלא כדאי למהר, למרות הלחץ הטבעי הנובע מחוסר מזומנים בעסק בגלל השבתת פעילותו עקב המלחמה. במיוחד לאור העמדה המוצהרת של רשות המיסים לפיה ניזוק שיגיש תביעה לפי מסלול מסוים, לא יוכל לבקש לתקן ולשנות את המסלול למסלול אחר – עמדה שנכונותה כשלעצמה בספק בעינינו.

בעלי העסקים ביישובי הספר כולל היישובים שהתפנו זכאים לקבל מקדמה על חשבון הפיצויים. להם ולבעלי העסקים האחרים בכל הארץ כדאי להמתין עם הגשת התביעות.

איזה מסלול פיצויים לבחור ? מה התנאים ואיך מפצלים איחוד עוסקים ? סניפים ? עסק שיש לו מספר תחומי פעילות שונים ? עסק שיש לו הוצאות קבועות/שוטפות גבוהות ? איזה הוצאות ייכללו בתחשיבי הפיצוי (ארנונה, ביטוחים, הוצאות מימון , פחת ? ) ועוד סוגיות ושאלות שיש לבחון לכל עסק בנפרד, לפי מיקומו ולפי פעילותו הספיציפית.

בין היתר, הסוגיות הדורשות עדיין ליבון בכל אחד מהמסלולים לפיצויים (אדום, כתום, צהוב, ירוק) הן:

 1. הסוגיות לליבון במסלול האדום
  1. חסרונות הגשת תביעה לפיצויים במסלול האדום ליישובי הספר
   • תביעות מורכבות (ולא לפי נוסחאות פיצוי)
   • תביעות הדורשות מסמכי הוכחות, כגון: חוות דעת מומחים, שמאים, מהנדסים, תחשיבים כלכליים
   • התדיינויות מורכבות וממושכות לליבון התביעה ומרכיביה
   • אין התיישנות מהותית לבדיקת והחלטת מס רכוש בתביעה, כך שהדיון בתביעה מול רשות המיסים יכול להיות ממושך, לפעמים גם מספר שנים.
   • אין זכות השגה על החלטת המנהל
   • ערר יוגש לוועדת ערר מס רכוש וקרן הפיצויים, לפי סדרי הערר בחוק, בפני שלושה דיינים, בהליכים דומים להליכים בפני בית משפט. (ולא בפני ועדת ערר במספר דיונים מצומצם בזום)
  2. היתרונות להגשת תביעה לפיצויים במסלול האדום
   • פיצוי בגין כל הנזקים מלא מלא
   • בנזק ישיר – אפשרות לתיקון וכיסוי הנזק ע”י מס רכוש (ולא רק בפיצויי כספי)
   • אין תקרה לסכום התביעה (במסלולים האחרים התקרה היא עד 2.5 מיליון ₪ או 3 מיליון ₪ במסלול חקלאות)
   • ניתן להגיש תביעות מלאות או חלקיות (ולאו דווקא אחת לחודש)
   • קבלת מקדמות מהירה עוד לפני הגשת התביעה
 1. הסוגיות לליבון במסלול מחזורים
  • האם הירידה במחזורים נוצרה עקב המלחמה או מאירועים שהיו לפני המלחמה או בתקופת הזכאות
  • האם היו מחזורי הכנסות חריגים משנת 2022 עד 9/2023
  • האם המחזורים כוללים הכנסות/הוצאות הוניות,
   האם הם כוללים הכנסות/הוצאות צדדים קשורים והאם הם בשווי שוק ?
  • איזה הוצאות ייכנסו לנוסחת הפיצוי ? (ארנונה, ביטוחים, הוצאות מימון, פחת ? 
  • פיצול איחוד עוסקים, פיצול סניפים
  • וסוגיות נוספות …
 2. הסוגיות לליבון במסלול שכר עבודה
  • האם היעדרות העובד נובעת עקב המלחמה ולא חופשה, מחלה וכו’
  • האם ההיעדרות המזכה עונה לתנאים שנקבעו בתקנות (השגחה על ילדים, בן זוג עובד וכו’)
  • האם הפיצוי לעובד בסך של 520 ₪ ליום – מכסה את מלוא השכר ששולם לעובד
  • מה העובד יענה למפקחי קרן הפיצויים כאשר ישלחו לו שאלון נוכחות בעבודה בסמס
  • איך להגיש תביעה כאשר יש עובדים שחלקם מיישובי הספר וחלקם מהאזור המיוחד
  • וסוגיות נוספות …
 3. הסוגיות לליבון במסלול הוצאות קבועות:
  • מהם “תשומות בשיעור מע”מ אפס”
  • הייתכן שהוצאות ארנונה, ביטוחים לא יכללו במרכיב ההוצאות הקבועות
  • האם לבחור מסלול רגיל או מסלול בסיס מזומן
  • איך מתייחסים לפיצול איחוד עוסקים או סניפים באותו אזור או באזורים שונים
  • איך להגיש תביעה כאשר יש עובדים שחלקם מיישובי הספר וחלקם מהאזור המיוחד
  • באיזה נסיבות אפשר להוכיח כי סכום הפיצויים צריך להיות במכפלה של 150% מהמחושב
  • וסוגיות נוספות …
 4. סוגיות לליבון במסלול חקלאות
  • האם לבחור מסלול פיצויי ממשי או פיצוי לפי 12,844 ₪ לעובד
  • איך קובעים את הנזק הממשי – ראו חסרונות של המסלול האדום בסעיף 1 לעיל
  • איך קובעים את הנזק לגידולים לכל שנת הגידול לעתיד
  • איך מוכיחים כי הגידולים אכן נפגעו עקב המלחמה
  • וסוגיות נוספות …


אנו ממליצים לערוך חישוב של התביעה לפי כל אחד מהמסלולים בהתחשב בכל הסוגיות לעיל ולא למהר בהגשת התביעה.

סביר להניח, כמו שהיה בעבר במבצעים קודמים וגם במענק הקורונה, כי יינתנו בשבועות הקרובים הבהרות נוספות לגבי סוגיות אלו ואחרות שיעלו על ידי רשות המיסים וכן על ידי המומחים מטעם הניזוקים לתביעות מס רכוש וקרן הפיצויים.

מסתבר שעריכת התחשיבים למיצוי מלא של סכום הפיצויים בגין הנזקים העקיפים במסלול האדום ובמסלולים האחרים שנקבעו לפיצויים שנגרמו עקב המלחמה היא מורכבת, ואנו בהחלט ממליצים ויותר מכך, להיעזר במומחה עם ידע מקצועי וניסיון רב שנים, בעניין ובדיונים עם אנשי מס רכוש וקרן הפיצויים