בעלות על רכב או שימוש קבוע ברכב אינם מונעים את קבלת הקצבה להבטחת הכנסה

על פי תיקון בחוק, החל ב-1/9/12 מי שבבעלותו ובשימושו רכב אחד (כולל אופנוע), ששוויו אינו עולה על 40,000 ש”ח, עשוי להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה. עד כה מי שהיה בבעלותו או בשימושו רכב היה זכאי לקצבה רק בתנאים מסוימים.

מקצבתו של מי שבבעלותו או ברשותו רכב ינוכה סכום מסוים, המחושב על פי שווי הרכב ואם הוא עובד ומשתכר או שאינו עובד. לתשומת הלב, מי שעובד ומשתכר לפחות 2,155 שקלים בחודש (25% מהשכר הממוצע), או אם הגיע לגיל הפרישה – לפחות 1.465 שקלים בחודש (17% מהשכר הממוצע), ינוכה מקצבתו סכום קטן יותר מהסכום המנוכה למי שאינו עובד או למי שעובד ומשתכר פחות מהסכומים המפורטים כאן.

במקרים האלה יהיה זכאי לקצבה, גם מי שבבעלותו או בשימושו רכב ששוויו עולה על 40,000 ש”ח, ולא ינוכה מקצבתו כל סכום בשל הרכב:

הוא הוכר כמורשה נהיגה ברכב של נכה ברגליו,הזכאי לקצבת ניידות (גם אם הנכה אינו בן זוגו או ילדו).

לילדו משולמת גמלה לילד נכה.

הוא או בן זוגו חולים, ורישיון הרכב של החולה הופקד במשרד הרישוי.

הוא מסיע ברכבו בן משפחה חולה לצורך טיפולים רפואיים ובתדירות גבוהה. בכל מקרה האישור לכך יינתן בהתאם לחוות דעת של רופא המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח הלאומי נערך לביצוע התשלומים בהתאם לתיקון בחוק, ויתחיל לשלם את הקצבה על פי הכללים החדשים החל בקצבת חודש דצמבר2012. לקצבה זו יצורף תשלום בעבור התקופה מספטמבר 2012, לכל מי שיימצא זכאי.