דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות ההכנסה בארץ ןבחו”ל

בטופס מתבקש האזרח למלא את מקורות הכנסותיו, פרטי חשבונות הבנקים שלו, לדווח אם הוא בעל מניות בחברה או שותף בעסק, לפרט את כל נכסי הנדל”ן והדירות שיש לו או לאשתו ועוד פרטים אשר ישמשו את רשות המסים כדי לקבוע אם מדובר במעלים הכנסות שיש מקום לפתוח לו תיק שומה ולחייבו במס ואולי גם לזמנו לחקירה פלילית.

לפי הידוע, מקבלי הטופס מתחלקים לארבעה סוגים עיקריים:

  • אזרחים  שיש להם יותר מדירה אחת .
  • אזרחים ששוהים בחו”ל מעל 90 יום בשנת כספים.
  • אזרחים שנעשו בחשבונם בבנק פעולות של הפקדות ומשיכות “חשודות”.
  • אזרחים שנתקבל עליהם מידע במסגרת “קו הצדק” הידוע בכינויו “המלשינון” והמידע עליהם אינו מתאים לדיווחים על ההכנסות שלהם לרשות המסים.

אסור לזלזל במילוי הטופס, שכן למרות שהוא נשלח בדואר רגיל ולאו דווקא בדואר רשום, הוא מעיד כי המקבל אותו נמצא כבר במעקב ובבדיקה של רשות המסים. אי מילוי נכון של הטופס או אי הגשתו מהווים עברה פלילית שדינה מאסר בפועל.

חשוב למלא את הטופס בזהירות ובקפידה תוך קבלת ייעוץ ממומחה לענייני מסים, ולוודא את כל היבטי המיסוי הנובעים ממנו – הן באופן רטרואקטיבי עד עשר שנות מס לאחור, והן לשנות המס הבאות.