דחיית מועד הגשת הדוח התקופתי למע”מ באופן מקוון החל בחודש 2022.

הוחלט ברשות המסים לדחות את מועד הגשת הדוח התקופתי למע”מ ותשלום המס לתקופת הדיווח מרץ – אפריל 2022 (דיווח דו-חודשי) ולתקופת הדיווח אפריל 2022 (דיווח חד-חודשי) באופן מקוון עד ליום שני ה 23.05.2022 (במקום יום חמישי ה- 19.05.2022).

הקלה זו תינתן לעוסקים בהתקיים התנאים הבאים באופן מצטבר:

1. הדיווח התקופתי למע”מ יתבצע באופן מקוון באמצעות רשת המייצגים בשע”מ או באינטרנט.
2. הדיווח התקופתי ותשלום המס יבוצעו לא יאוחר מיום שני ה-23.05.2022