האם שיעור הריבית הרעיונית לפי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה כולל מע”מ

בריבית לפי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ”א-1961 כלול גם המע”מ. אם הריבית היא בשיעור 4.07% הרי 3.5% הריבית ו-0.57% הוא המע”מ.

מקורות:

  1.    בחבק מס הכנסה קובעת רשות המסים כי שיעור הריבית הרעיונית לעניין מס הכנסה כולל מע”מ ומשכך החבות במס הכנסה תהיה השיעור האמור כשהמע”מ מנוכה ממנו.
  2.    בפסקי דין רבים ובין השאר בהלכות זגורי (ע”א 738/80) וכהן (ע”א 1113/09) נקבע כי ככלל, כאשר לא נאמר אחרת, המחיר הקבוע כולל מע”מ.
  3.    בהלכת מגדלי הים התיכון (6722/99) הדנה באופן ספציפי בעניין מע”מ בריבית רעיונית, קובע בית המשפט העליון כי “הריבית הרעיונית היא ריבית שכוללת כבר את המע”מ שיש לשלם”.