הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2023

הוראה 26 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) – התשל”ג, 1973 קובעת כי יש לפקוד את מלאי העסק תוך חודש ימים לפני יום המאזן או אחריו.
נוכח המצב ולבקשת לשכת רו”ח מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס 2023 נדחה עד ליום 31/3/2024.

יודגש, כי יש לערוך את ההתאמות הדרושות לקביעת ערך המלאי ליום המאזן. במקרים חריגים (כגון – עסקים המצויים ביישובי עוטף עזה או ביישובי קו העימות), ניתן לפנות בבקשה להקלה בהתאם להוראות סעיף 130(א)(2)לפקודה, למשרד השומה בו מתנהל התיק.

להודעת רשות המסים לחץ כאן