הגדלת המחזור לייצרנים המאפשר דיווח על בסיס מזומן

ביום 28.10.2014 אישרה ועדת הכספים של הכנסת להגדיל את גובה המחזור השנתי של עסקים קטנים המסווגים כ-“יצרנים”, שיהיו זכאים לעיקרון של “תשלום מע”מ תמורת מזומן” מ-2 מיליון ש”ח ל-3.5 מיליון ש”ח, קרי לשלם את המע”מ רק בעת קבלת התמורה מהלקוחות בעד המוצרים או השירותים שהם מייצרים ולא במועד החתימה על העסקה.

למידע נוסף ראה חומר מקצועי בקטגורית ספרות מקצועית.