הזכאות לימי חג

להלן פירוט הזכאות לימי חג בהתאם לעדה כולל תקנון שירות המדינה, ובנוסף סקר של מצבים מיוחדים לתשלום ימי חג