החייבים בניהול מערכת חשבונאות כפולה בשנת המס 2017

להלן רשימה המפרטת העוסקים החייבים בניהול מערכת חשבונאות כפולה  בשנת המס 2017 בהתאם להוראות מס הכנסה – ניהול פנקסי חשבונות

 

ענף

מחזור

מספר עובדים מועסקים

תוספת א’ – יצרנים מחזור עולה על 3,800,000 ש”ח או מעסיקים 18 עובדים ומעלה
תוספת ב’ – סיטונאים -מחזור עולה על 3,800,000 ש”ח.

-סיטונאי סיגריות ומוצרי טבק מחזור עולה על 6,333,333 ש”ח

או מעסיקים 4 עובדים ומעלה
תוספת ג’ – קמעונאים מחזור עולה על 3,800,000 ש”ח או מעסיקים 7 עובדים ומעלה
תוספת ד’ –  קבלנים עלות הבנייה או מחזור עסקיהם  עולה על 3,800,000 ש”ח
תוספת ז’ – בעלי בתי ספר לנהיגה שיש לו הכנסה מהפעלת 5 כלי רכב ללימוד נהיגה או יותר
תוספת ח’ – בעלי בתי ספר שמספר תלמידיו הממוצע עולה על 150
תוספת ט’ – סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין המחזור בתוספת עלות המלאי עלה על 11,400,000 ש”ח או מתווכי מקרקעין שעמלתם השנתית עולה על 620,000 ש”ח;
תוספת י’ – סוחרי רכב ומתווכי רכב המחזור עולה על 11,400,000 ש”ח, או מתווך רכב שעמלתו השנתית עולה על 460,000 ש”ח
תוספת י”א – נותני שירותים ואחרים מחזור עולה על 2,150,000 ש”ח; מוסכים – מחזור עולה על 2,950,000 ש”ח
תוספת י”ב – חקלאים מחזורו בחקלאות עולה על 5,100,000 ש”ח
תוספת י”ד – בעלי תחנות דלק העוסק במכירת דלק ובמתן שירותי סיכה או רחיצה, או בעל תחנת דלק העוסק במכירת דלק בלבד
תוספת ט”ו – סוכנות ביטוח המורשה להדפסת פוליסות ביטוח.
תוספת ט”ז –  יהלומנים שעסקו או חלק מעסקו עיבוד, מסחר ותיווך ביהלומים או באבני חן; למעט יהלומן שעיקר עיסוקו עיבוד יהלומים מחומר גלם של אחרים או תיווך ביהלומים