הטלת מס קנייה ומועד החיוב על כלים חד פעמיים

מס קנייה מוטל באופן שווה על יבוא טובין ועל מכירת טובין טעוני מס בישראל:

  1. טובין מתוצרת מקומיתמס קנייה מוטל על המחיר הסיטונָאִי, המחיר שבין הסיטונַאי לקמעונאי.
  2. טובין מיבואעל מחיר היבוא לישראל, כשמדובר ביבוא.
  3. כשמדובר במס קצוב, סכום ש”ח ליחידת ולא מס אחוזי מן המחיר, אין משמעות לשאלה על איזה מחיר מוטל המס
 

מועד החיוב:

  1. במכירות טובין מתוצרת מקומית: מועד שבו מוטל מס הקנייה הוא מועד מסירת הטובין לקונה. במקרה זה החייב במס הוא המוכר.
  2. ביבוא: מועד שבו מוטל מס הקנייה, הוא מועד שחרור הטובין מפיקוח רשות המכס. במקרה זה, החייב במס הוא היבואן.
  3. מלאי שיוצר או נקנה טרם הטלת מס הקנייה על כלים חד פעמיים: החוק קובע כי שר האוצר רשאי להטיל בצואת מס הקנייה על החזקת מלאי של טובין טעוני מס, ובמקרה כזה, מחזיק המלאי הוא החייב במס
 

כפל מס:

מס קנייה אינו מוטל פעמיים על אותם הטובין, למשל אם שולם בגינם מס בעת היבוא או בעת מכירתם ע”י ייצרן מקומי, לא יוטל עליהם מס בשנית אם הם נמכרים שוב בישראל.