הכנות לעריכת הדו”חות הכספיים לשנת 2015

לקראת סיום שנת המס 2015 אני ממציא לכבודכם הסברים וחומר מקצועי בתחומי המיסוי, ביטוח לאומי, דיני עבודה וחומר השלמה לנתוני העסק על מנת לאפשר לנו לסיים הביקורת ועריכת הדו”חות הכספיים במועד. להורדה וקריאת החוזר נא ללחוץ על הקישור הבא:

הכנות סוף שנה 2015