הנחיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה – החובה לחבוש מסכה

משרד הבריאות פרסם הנחיות לחובת חבישת מסכות פה-אף בכל עת במרחב הציבורי למניעת חשיפת מכרים, עוברי אורח ושותפים לעבודה להקטנת הסיכון להדביק ולהידבק. מסכת פה-אף מקטינה מאד את הסיכון להדביק ולהידבק.

מונעת פליטת נתז טיפתי ומונעת מנתז טיפתי להגיע לפה ולאף

רצ”ב הצו והנחיות משרד הבריאות: