העלאת שכר המינימום במשק رفع الحد الأدنى للأجور

שר העבודה חתם ביום 11.3.24 על העלאת שכר המינימום, והחל מיום 1.4.2024 גובה שכר המינימום לחודש יעמוד על סך של 5,880.02 ₪. שכר המינימום השעתי יעמוד על 32.3 ₪.

في 11.3.2024 وقع وزير العمل على زيادة الحد الأدنى للأجور، واعتبارًا من 1 أبريل 2024، سيصل الحد الأدنى للأجور الشهري إلى 5,880.02 شيكل. الحد الأدنى للأجور في الساعة سيكون 32.3 شيكل.