העליון הכיר בהוצאות המטפלת וגני הילדים לצרכי מס

בהרכב של חמישה שופטי בית המשפט העליון אשר הכרה בהוצאות מעון ומטפלת כהוצאות בייצור ההכנסה. בית המשפט אשר % 100 מהוצאות מס על מטפלות ו- 66.6% מהוצאות על גן ילדים או מועדוניות.

מרשות המסים נמסר בתגובה: “בית המשפט העליון החליט לדחות את עמדת המדינה ואנו מכבדים את החלטתו. יחד עם זאת, גם שופטי בית משפט עליון הבינו שמדובר במהפכה של ממש ולכן בצעד יוצא דופן החליטו להגן על אינטרס ההסתמכות של גובה המס ולהחיל את ההלכה משנת 2010 ואילך. הנהלת רשות המסים תקיים בימים הקרובים דיונים על משמעות פסק הדין והשלכותיו ותביא המלצות לפעולה לשר האוצר בהתחשב בפסיקת העליון, אילוצים תקציביים ואחרים”.