העסקת עובדים פלשתינאים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

إنني أعلمكم بهذا, انه استمرارا لرد الحكومة على قرار المحكمة العليا للعدل في إطار ملف ,6615/11 وابتداءا من تاريخ ,1.1.13عامل فلسطيني المقيم في إسرائيل بشكل قانوني وفقا لترخيص إقامة الذي منح له في إطار إجراء لم الشمل العائلي, والذي سجل عليه “هذا الترخيص يمكن العمل في دولة إسرائيل” بدون اسم مستخدم أو فرع عمل معين (فيما يلي: عامل فلسطيني في لم شم عائلي) يستطيع العمل لدى كل مستخدم ولا يلزم المستخدم بتشغيله بواسطة قسم الدفعات في دائرة السكان والهجرة

הנני להביא לידיעתכם, בהמשך לתגובת המדינה לבג”ץ בתיק ,6615/11 כי החל מיום ,1.1.13 עובד פלסטינאי השוהה בישראל כדין מכוח היתיר שהייה שניתן לו במסגרת הליך איחוד משפחות, עליו רשום “היתר זה מאפשר עבודה במדינת ישראל” בלי שם של מעסיק או ענף תעסוקה כלשהו (להלן: עובד פלסטינאי באחמ”ש) רשאי לעבוד אצל כל מעסיק ואין למעסיקו חובה להעסיקו באמצעות מדור התשלומים ברשות האוכלוסין וההגירה.

למען הסדר הטוב רצ”ב חוזר מנהל בשפות עברית וערבית.