הפחתת מס קניה על סיגריות אלקטרוניות

שר האוצר חתם היום (ד’) על צו חדש המטיל מס קניה על נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות וסיגריות אלקטרוניות שאינן ניתנות למילוי חוזר (חד פעמיות). הפחתת המס על נוזל למילוי נועדה להפחית את התמריץ לדיווחים כוזבים והתפתחות של “שוק שחור” בענף זה.

המצב החדש- על נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות יוטל מס קניה של 182% מהמחיר הסיטוני השכיח, בתוספת 5.51 ₪ למ”ל, אך לא פחות מ-10.56 ₪ למ”ל.

המצב הקודם– על נוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות הוטל מס קניה של 243% מהמחיר הסיטוני השכיח, בתוספת 7.34 ₪, אך לא פחות מ-14.08 ₪ בצו הקודם. 

על סיגריות אלקטרוניות חד פעמיות יוטל מס של 270% מהמחיר הסיטוני השכיח, בתוספת 8.16 ₪ למ”ל, אך לא פחות 15.64 ₪ כפי שהוטל בצו הקודם.

הטלת המס היא מהלך מתואם בין רשות המסים למשרד הבריאות, שמטרתו לצמצם את הצריכה של סיגריות אלקטרוניות המעלות את הסיכון למחלות לב ומחלות נשימה. המהלך בא בהמשך למהלכים שהשוו את המיסוי על טבק לחימום וטבק לגלגול למס המוטל על סיגריות “רגילות” ומשקף את השאיפה למיסוי אחיד על כלל מוצרי העישון.