הרחבת חובת הדיווח המפורט והמקוון למע”מ 2014

כחלק מחיזוק היכולות של רשות המסים במאבק בהעלמות מס ובהון השחור אישרה היום ועדת הכספים את הרחבת חובת הדיווח המפורט והמקוון למע”מ

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום לקריאה שניה ושלישית מספר סעיפים מתוך הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת האכיפה (ייעול אמצעי הגבייה והדיווח), התשע”ג-2013, שנועדה לחזק את היכולת של רשות המסים בהתמודדות עם ההון השחור ועבריינות המס ובהם, הרחבה של חובת הגשת דו”ח מפורט ומקוון למע”מ, כך שתחול על עוסקים אשר מחזור עסקאותיהם עולה על 1,500,000 ש”ח.

כיום חלה חובת הדיווח המפורט על עוסקים שמחזור עסקאותיהם 2,500,000 ש”ח בלבד, כשתיקון החוק יביא לתוספת של כ-15,000 עוסקים למעגל הדיווח המפורט למע”מ. במסגרת הדיווח המפורט נדרשים עוסקים למסור את פירוט החשבוניות שעליהן דווחו כתשומות למע”מ והוא מאפשר לרשות המסים להצליב את הנתונים עם נתונים שנמסרו על ידי עוסקים אחרים ולאתר פעילות חשודה בפשטות רבה יותר, ובכך מהווה כלי מרכזי במאבק בתופעת החשבוניות הפיקטיביות ובהון השחור.

כמו כן, אישרה הוועדה תיקון מקל במתווה יישום הדיווח המפורט לשנת 2014, לפיו חובת הגשת הדו”ח המפורט כדו”ח תקופתי תחול בשנת 2014 על עוסקים שמחזור עסקאותיהם 4,000,000 ש”ח ומעלה בלבד. ללא התיקון האמור, היו אמורים כלל העוסקים החייבים בדיווח מפורט להגיש את הדו”ח המפורט כדו”ח תקופתי, החל מינואר הקרוב.

בנוסף, כחלק מהגברת האכיפה והגדלת הממשקים הממוכנים והדיגיטליים בין רשות המסים למייצגים והחברות, וכצעד משלים לחובת הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה באופן מקוון על ידי יחידים, אישרה היום ועדת הכספים כי חובת הגשת דוחות שנתיים מקוונים (הן באמצעות שימוש באינטרנט והן באמצעות שידורי מייצגים באמצעות מערכות שע”מ) תחול גם על חברות. חובה זו תחול לגביי דוחות המס השנתיים לשנת המס 2014.