התנאים ליבוא ויצוא דרך מעברי סחורות בין ישראל לרשות הפלסטינית

למען הסדר הטוב להלן התנאים של רשות המסים ליבוא, יצוא והעברת סחורה דרך מעברי סחורות בין ישראל לרשות הפלסטינית:

העברת סחורה מעוסק ישראלי לעוסק פלסטיני (מכירה חשבונית “I”):

  1. העוסק יציג בפני איש המנר״מ (מנהלת רשות המסים) חשבונית “I” או תעודת המשלוח.
  2. התיעוד הנ״ל חייב להיות מלא בכל הפרטים בהתאם לנדרש בחוק.
  3. העוסק חייב לעבור במשרדי המנר״מ עם כניסתו (טרום פריקה) וטרם יציאתו (סיום פריקה) במעבר הסחורות.

העברת סחורה מיבואן ישראלי (ישירות מיבוא) לעוסק פלסטיני:

  1. היבואן הישראלי חייב להצהיר בתצהיר היבואן כי יעד הטובין הינו שטחי הרשות הפלסטינית.
  2. רשימון היבוא ישא קוד אוטונומיה.
  3. עם הגעת הטובין למעבר הסחורות יחולו עליהם אותם התנאים של העברת סחורה מעוסק ישראלי לעוסק פלסטיני.

העברת סחורה מעוסק פלסטיני לישראל (קניה חשבונית “P“)

  1. העוסק הפלסטיני יגיע למעבר הסחורות עם חשבונית ״ק״ בלבד, אשר תהיה מלאה בכל הפרטים הנדרשים בהתאם להוראות.
  2. מקבל הסחורה לא יעמיס את הסחורה עד לאישור המנר״מ.
  3. מקבל הסחורה חייב לעבור במשרדי המנר״מ טרם יציאתו מהמסוף.