תנאי הזכאות וגובה המענק לעצמאיים- הממשלה אישרה תקנות שעת חירום

הממשלה אישרה תקנות שעת חירום -מענק סיוע לעצמאיים במסגרת התקנות, יקבלו עצמאיים העומדים בתנאי הסף, מענק סיוע בגובה של עד 6,000 ₪ בימים הקרובים.

גובה המענק:

 • מענק בסך של 65% מההכנסה החייבת החודשית בשנת 2018 עד 6,000 ₪ (תקרת הכנסה מחושבת 9,231 ש”ח). הבדיקה היא לפי דו”ח המס האחרון שהוגש, קרי 2018. עצמאי שהכנסתו החודשית הממוצעת עולה על 16,000 ש”ח יופחת המענק ב 75% מסכום ההכנסה העודפת על 16,000 ש”ח.
 • המענק יחשב כהכנסה לעניין פקודת מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע”מ

תנאי זכאות למענק:

 1. הזכאים יהיו עצמאיים מעל גיל 20 (מי שמלאו לו 20 שנה בשנת הכספים 2019).
 2. כל עצמאי יכול לתבוע, כולל שני בני זוג בתוך התא המשפחתי.
 3. מבחן הכנסות כולל הכנסות מכל המקורות (מיגיעה אישית ולא מיגיעה אישית) לרבות ההכנסות פטורות.
 4. ההכנסות שלא מיגיעה אישית יתחלקו באופן שווה בין בני הזוג, כולל הכנסות פטורות.
 5. העצמאי הגיש  דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018, ולגבי עסק שנפתח בשנת 2019 ,  דוח כאמור לשנת המס 2019 (ככול שהיה חייב בהגשת דוח) וכן,  דיווחי מע”מ בהתאם למועדים הנדרשים
 6. הכנסתו החייבת של העצמאי לשנת המס 2018 אינה עולה על 240,000 ש”ח. והוגש דוח שנתי לשנת 2018.
 7. הכנסתו החייבת, החודשית,  הממוצעת, מעסק של העצמאי, לשנת המס 2018, עולה על 2,000 ₪.
 8. ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג מכל המקורות בשנת 2018 לא תעלה על 340,000 ש”ח, כולל הכנסה פטורה ולאחר קיזוז הפסדים ולא כולל רווח הון ושבח מקרקעין.
 9. למענק זכאים רק עצמאיים ולא בעלי שליטה בחברות.
 10. העסק חייב לפעול לפחות עד 29.2.2020, וזאת על-פי הצהרת בעל עסק באיזור האישי.
 11. תנאי נוסף – ייבדק המחזור העסקי של מרץ – אפריל 2020 למול מרץ אפריל 2019 וחייבת להיות הפחתה של לפחות 25% במחזור בין התקופות האלה. אם בתום חודש אפריל 2020 יתברר שההפחתה במחזור פחותה מ25% אזי יצטרכו להחזיר את המענק.
 12. עסק חדש- מי שפתח את העסק עד פברואר 2019 למרות שלא הייתה לא פעילות בשנת 2018 ויש יכולת השוואה בין המחזור בין חודשים מרץ-אפריל 2020 וחודשים מרץ-אפריל 2019, יוכל לקבל את המענק אם הוא עומד בתנאים וזאת, לאחר הגשת דו”ח 2019.

להלן: התקנות:

 • נא  להיכנס לקישור המצ”ב – בלבד
 • לצורך הזדהות, רצוי להצטייד בת”ז, רישיון נהיגה ודרכון.
 • יש לשמור את הסיסמא מאחר ויהיה קושי לשחזרה
 •  כמו”כ, נא לבדוק כי במס הכנסה מעודכנים פרטי חשבון הבנק הרלוונטי.
לחץ לצפייה בסרטון הדרכה לחץ לצפייה בסרטון הדרכה עם קול