“חוזר לקוחות” הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים שהתפרסמו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2022. مقال يتضمن مجموعة مواضيع في المجالات الضريبية المختلفة والتي تم نشرها خلال الربع الثالث من عام 2022.

אנו שמחים לערוך עבורכם “חוזר לקוחות” הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים שהתפרסמו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2022, עדכוני חקיקה פסיקה והוראות שונות  המבוססים על המידע הידוע לנו ביום פרסומו.

 

חוזר לקוחות 0722