“חוזר לקוחות” הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים שהתפרסמו במהלך הרבעון השני של שנת 2022.

אנו שמחים לערוך עבורכם “חוזר לקוחות” הכולל מכלול נושאים בתחומי המס השונים שהתפרסמו במהלך הרבעון השני של שנת 2022.

 

חוזר לקוחות 7.22