ימי היעדרות שלא יבואו במניין חופשה שנתית

סעיף 5 (א) לחוק חופשה שנתית, התשי״א-1951 (להלן: ״החוק״) מונה ימי היעדרות החלים במהלך שהותו של העובד בחופשה, שלא יבואו במניין ימי החופשה השנתית ויראו את החופשה כנפסקת לאותם ימים, ויש להשלים את החופשה:

  • הימים בהם שירת העובד שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, התשס״ח-2008
  • ימי חג שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי הסכם או נוהג – להוציא ימי המנוחה השבועית
  • ימי חופשת לידה
  • הימים שבהם אין העובד מסוגל לעבוד מחמת תאונה או מחלה
  • ימי אבל במשפחה, שמטעמי דת או נוהג אין העובד עובד בהם
  • ימי שביתה או השבתה
  • ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, אלא אם עלו על ארבעה-עשר, ובמידה שעלו.