לוח עזר לחישוב המס לשנת 2019

רצ”ב לוח עזר לחישוב המס לשנת 2019

לחץ כאן לקבלת המסמך