לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה 2015

רשות המסים פרסמה לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2015.

 

להלן לוח עזר