לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2024

רצ”ב לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2024