מדריך לעוסקים מול עוסקים ברשות הפלסטינית

מדריך זה מציג את עיקרי הנהלים ואת השיטה, לפיהם צריכים לפעול עוסקים ישראלים ומוסדות ללא כוונת רווח (המלכ”רים) בישראל, הנמצאים בקשרי מסחר עם עוסקים ומוסדות ללא כוונת רווח הרשומים ברשות הפלסטינית.