מועדי דיווח ותשלום דוחות מע”מ, מס הכנסה וניכויים – שנת המס 2020

 להלן טבלת מועדי הדיווח לשנת 2020 כפי שפורסם על ידי רשות המסים:

תקופהתאריך דיווח ותשלום מע"מ ומקדמות מ"התאריך שנקבעתאריך דיווח ותשלום ניכויי מ"התאריך שנקבעתאריך דיווח ותשלום מע"מ דיווח מפורטתאריך שנקבע
ינואר15.2.2017.2.2016.2.2017.2.2023.2.2024.2.20
פברואר15.3.2016.3.2016.3.2016.3.2023.3.2023.3.20
מרץ15.4.2023.4.20 מקדמות מ"ה 27.4.20  מע"מ16.4.2023.4.2023.4.2027.4.20
27.4.20   - מע"מ
אפריל15.5.2021.5.2016.5.2021.5.2023.5.2024.5.20
מאי15.6.2015.6.2016.6.2016.6.2023.6.2023.6.20
יוני15.7.2015.7.2016.7.2016.7.2023.7.2023.7.20
יולי15.8.2017.8.2016.8.2017.8.2023.8.2024.8.20
אוגוסט15.9.2020.9.2016.9.2020.9.2023.9.204.10.20
ספטמבר15.10.20 19.10.20 מקדמות מ"ה 26.10.20 מע"מ16.10.2019.10.2023.10.2026.10.20
אוקטובר15.11.2016.11.2016.11.2016.11.2023.11.2023.11.20
נובמבר15.12.2015.12.2016.12.2016.12.2023.12.2023.12.20
דצמבר15.1.2118.1.2116.1.2118.1.2123.12.2125.1.21

          במידה וה-15 / 16 / 23  לחודש, יחולו ביום המנוחה השבועי של החייב בדיווח ותשלום (שישי, שבת או ראשון), לפי דתו, אזי מועד הדיווח והתשלום התקופתי, יידחה ליום העסקים שבא לאחר יום המנוחה השבועי האמור. לפיכך, במערכת מחשב שע”מ, יעודכן שמועד הדיווח והתשלום נדחה ליום שני, שהינו יום החול הראשון לאחר שלושת ימי המנוחה, של בני הדתות השונות.

         בחמשת הימים הקודמים למועד הדיווח של ה-15.4.20 וה-16.4.20, ישנם שלושה ימי מנוחה ברצף אשר יחולו לרגל חול המועד פסח, לפי הוראות סעיף 173 ב’ ו-175(ו) לפקודת מס הכנסה וסעיף 67 (ב1) לחוק מע”מ,  יידחו מועדי הדיווח של ה-15.4.20 וה-16.4.20 ליום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה הבאים ברצף. 

         מועדי הדיווח למע”מ בחודשים אפריל ואוקטובר 2020 ( חג פסח וחגי תשרי), לכלל העוסקים ( חייבי דוח מפורט ומי שאינם חייבים בדוח מפורט) יאוחדו למועד דיווח אחד : דוחות מע”מ בגין חודש מרץ 2020 יוגשו עד 27.4.20 ודוחות מע”מ בגין חודש ספטמבר 2020 יוגשו עד 26.10.20.

הבהרה בנושא דיווח מקוון לרשות המיסים:

  1. ניתן לדווח דיווחים שוטפים (מע”מ, ניכויים, מקדמות ) במקוון באמצעות שע”מ או באינטרנט עד לתאריך 19 בחודש. (לדוגמא: דווח עבור חודש ינואר 2020 יתאפשר בדווח מקוון עד 19.02.2020) 
  2. האמור בסעיף 1 לעיל הינו בתנאי שהתשלום של דוחות אלו יבוצע עד 19.2.20 בשעה 18.00 בכל אמצעי תשלום כולל תשלום בהמחאה בבנק.