מועד החיוב במע”מ

בעקבות פניות חוזרות של לקוחות המשרד להלן הנחיות רשות המסים -( אוגדן מע”מ ומסים עקיפים אחרים) המפרטות מועד החיוב במע”מ במכירת טובין, מתן שירות ועסקאות על בסיב מזומן