מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן “מאי-יוני” בתקופת משבר קורונה

תנאי הזכאות למענק

עצמאים יחידים (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 גבוה מ- 1,500 ₪ ונמוך מ- 25,000 ₪, עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית כתוצאה מהתפשטות נגיף קורונה.

הזכאות מותנית בהצהרת העצמאים באזור האישי של רשות המסים על עמידה בתנאים הבאים:

  1. חלה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
    חודשי הזכאות לפי החוק: מאי-יוני 2020, יולי-אוגוסט 2020, ספטמבר-אוקטובר 2020, נובמבר-דצמבר 2020, ינואר-פברואר 2021, מרץ-אפריל 2021, מאי-יוני 2021.
  2. הוגשו דוחות תקופתיים למע”מ לגבי חודשים אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.
  3. העוסקים ניהלו בשנת המס 2019, פנקסי חשבונות קבילים על פי החוק, והפנקסים לא נפסלו על ידי מנהל מע”מ או פקיד השומה.

סכומי המענק לבעלי עסק קטן- מענק ההוצאות משתנים בהתאם למחזורי העסקאות החודשיים של העסקים בשנת 2019:

  1. עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה עד 8,333 ₪: מענק בסך 3,000 ₪.
  2. עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 8,334 ₪ עד 16,666 ₪: מענק בסך 4,000 ₪.
  3. עצמאים שמחזור העסקאות החודשי הממוצע שלהם בשנת 2019 היה מ- 16,667 ₪ עד 25,000 ₪: מענק בסך 6,000 ₪.

עצמאים שפתחו את עסקיהם בחודשים ינואר- פברואר 2020

בקרוב תפתח האפשרות להגשת בקשות למענק זה על ידי עוסקים חדשים שהחלו פעילותם העסקית מינואר 2020. הודעה תפורסם בעת פתיחת האפשרות להגשת הבקשות.

להגשת הבקשה לחץ באן