מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל השפעת הקורונה 26.4.2020- פעימה שלישית

ביום שישי, 24.4.2020, אושר פיצוי לעסקים קטנים ובינונים שהמחזור השנתי שלהם לשנת 2019 הוא עד 20 מיליון שקל.  מדובר במודל חדש המבוסס על מספר שיטות, ובכלל זה פיצוי על בסיס השתתפות בהוצאות הקבועות כולל הוצאות העסקת עובדים, וכן מתמרץ עסקים יעילים, ועסקים שלא הוציאו את העובדים לחל”ת בתקופת המשבר, בחודשים מרץ-אפריל 2020. להלן ריכוז, שפורסם ע”י לשכת רו”ח, המפרט הזכאות וחישוב המענק:

הזכאות למענק

חברה

  • אחוז הפגיעה עלה על 25% בחודשים מרץ ואפריל 2020 לעומת מרץ ואפריל 2019, כתוצאה מנגיף הקורונה.
  • מחזור העסקאות לשנת 2019 עלה על 18,000 ש״ח ואינו עולה על 20,000,000 ש”ח.
  • הספרים של העסק קבילים.
  • הגיש דוחות תקופתיים למע”מ לשנת 2019 עד 31.3.2020
  • הגשת הבקשה מתאריך 12/5/2020 ועד אמצע אוגוסט 2020

עצמאי

  • אחוז הפגיעה עלה על 25% בחודשים מרץ ואפריל 2020 לעומת מרץ ואפריל 2019, כתוצאה מנגיף הקורונה.
  • מחזור העסקאות לשנת 2019 עלה על 300,000 ש”ח  ואינו עולה על 20,000,000 ₪.
  • הספרים של העסק קבילים.
  • הגיש דוחות תקופתיים למע”מ לשנת 2019 עד 31.3.2020
  • הגשת הבקשה מתאריך 12/5/2020 ועד אמצע אוגוסט 2020.

השגה/ערעור:
– על החלטת רשות המסים בעניין המענק הנתבע ניתן, להגיש/לערער השגה בתוך 45 ימים ממועד קבלת ההחלטה. החלטה מנומקת בהשגה/ערעור תינתן בכתב תוך 180ימים.
– על החלטה בהשגה/ערעור ניתן להגיש השגה/ערעור שנייה, תוך 45ימים ממועד קבלת ההחלטה בהשגה הראשונה. החלטה בהשגה/ערעור השנייה תינתן בתוך 180ימים ממועד ההשגה/ערעור השנייה

סכום תוספת מענק לעסק קטן

ממחזרו ההכנסות של 18,000 ש”ח עד 300,000 ש”ח לשנת 2019

מחזור ההכנסות בשנת 2019 סכום המענק
מ- 18,000 ש”ח עד 99,996 ש”ח 700 ש”ח
מ- 99,997 ש”ח עד 200,004 ש”ח 1,870 ש”ח
מ- 200,005 ש”ח עד 300,000 ש”ח 3,025 ש”ח

 

סכום המענק לעצמאי, חברה או שותפות

ממחזור הכנסות 300,001 ש”ח עד 1,500,000 ש”ח לשנת 2019

ירידת מחזור ההכנסות מ 25% – 40%

סכום המענק = 3% ממחזור הכנסות מרץ ואפריל 2019

ירידת מחזור ההכנסות מ 40% – 60%

סכום המענק= 6% ממחזור הכנסות מרץ ואפריל 2019

ירידת מחזור ההכנסות מ 60% – 80%

סכום המענק = 10.5% ממחזור הכנסות מרץ ואפריל 2019

ירידת מחזור ההכנסות מ 80% – 100%

יהיה זכאי למענק של 15% ממחזור הכנסות מרץ ואפריל 2019

 

סכום המענק לעצמאי, חברה או שותפות

ממחזור ההכנסות מ- 1,500,001 ש”ח עד 20,000,000 ש”ח לשנת 2019

*תקרת מענק מקסימלית של 400,000 ש”ח לכל עסק

*מקדם השתתפות בהוצאות קבועות לא יעלה על 30%

הירידה במחזור ההכנסות הנוסחה לחישוב המענק
מ- 25% – 40% 10.% * (מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות)*(מחזור ההכנסות מרץ+אפריל 2019)
מ- 40% – 60%  20.% * (מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות)*(מחזור ההכנסות מרץ+אפריל 2019)
מ- 60% – 80%  35.% * (מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות)*(מחזור ההכנסות מרץ+אפריל 2019)
מ- 80% עד 100%  50.% * (מקדם ההשתתפות בהוצאות קבועות)*(מחזור ההכנסות מרץ+אפריל 2019)

להסבר על מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות = נא לייצור קשר עם המשרד

מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות = [ הוצאות שכר נחסכות + 90% × תשומות שוטפות(למעט ציוד) 2019 ] 1
מחזור הכנסות 2019 מחזור הכנסות 2019

 

להורדת קובץ לבדיקת הזכאות, שהוכן ע”י לשכת רו”ח,  – לחץ כאן

להגשת הבקשה- לחץ כאן

למחשבון לחישוב הזכאות- לחץ כאן