מערכת מקוונת המאפשרת הנפקת חשבוניות “I”

חשבונית I – : הינה חשבונית להתחשבנות בין הרשות הפלסטינית לבין מדינת ישראל, שהופקה על ידי ספקים ישראלים ללקוחות הרשומים כעוסקים פלסטינים.

במסגרת תהליכי שיפור השירות ברשות המסים, פותחה לאחרונה מערכת מקוונת המאפשרת הנפקת חשבוניות I , התהליך נעשה באופן ממוחשב בלבד וללא צורך בהגעה פיזית אל משרד מע”מ. הנפקת חשבוניות I תתבצע באמצעות המערכת המקוונת ובאופן עצמאי על ידי העוסק, ובכך תחסוך ממנו זמן יקר הכרוך במילוי חלק מהפרטים ע”ג החשבונית.

הנפקת חשבונית ה I תיעשה ללא כל עלות – באמצעות דפדפן האינטרנט או באמצעות הדפדפן במכשיר נייד, בכל זמן נתון – 7/24.

בימים אלו רשות המסים בישראל יחד עם מערכי המס ברש”פ מתחילות ב”פיילוט” למערכת החדשה. בשלב הראשון בוחרת הרשות מספר מצומצם של עוסקים נבחרים ומציעה להם להצטרף לפיילוט. עוסק שייבְחר להצטרף לפיילוט, יתבקש החל מ – 6/3/2022 להנפיק את כל חשבוניות ה I  שלו אך ורק באמצעות המערכת המקוונת, ולא לעשות כל שימוש בחשבוניות נייר אשר מצויות ברשותו, וטרם עשה בהן שימוש.

לוחות זמנים והנחיות למערכת החדשה

החל מתאריך 6/3/2022  :  עוסקים בפיילוט ינפיקו את כל חשבוניות ה I   במבנה חדש, אך ורק באמצעות היישום החדש.  חשבוניות P אשר יונפקו באמצעות המערכת המקבילה, יחליפו את החשבוניות במבנה הקודם.

החל מתאריך 1/9/2022 (המועד המתוכנן לסיום הפיילוט):  כל העוסקים ינפיקו את כלל חשבוניות ה- I במבנה החדש – אך ורק. חשבונית P  במבנה הקודם, הנושאות תאריך מאוחר מהתאריך הקבוע אסורות לניכוי כתשומה.

הפסקת השימוש בחשבוניות I הישנות: מיום הפקת חשבונית מהמערכת החדשה, אין לעשות כל שימוש בחשבוניות “ישנות“.

הנפקת זיכוי: בהתאם להסדר עם הרש”פ, לא ניתן להוציא זיכוי, ועומדות בפני הספק 2 חלופות-

  • ביטול חשבונית (שגוייה) במערכת בתוך 3 ימים, או באמצעות הקמר”פ בתוך 30 יום.
  • במידה וחלפו יותר מ-30 יום, על הלקוח הפלסטיני להוציא חשבונית P שתבטל את החשבונית.

דווח על החשבוניות: אין צורך לדווח על החשבוניות החדשות לקמר”פ בטפסי 878/879.

פרטים שיש לכל בחשבונית:-    
פרטי הלקוחות: 1. מספר העוסק מורשה ברשות הפלסטינית  
  2. היישוב בו הלקוח רשום  
  3. כתובת מסירת הטובין (הסחורה)  
  4. המעבר דרכו מתוכנןן להעביר את הטובין  
     
פרטי הטובין בחשבונית : 1. בחירת סיווג הטובין הראשי (בהתאם לתעריף המכס)  
  2. בדיקה אם הטובין חייבים במסי קנייה.