נופש כתחליף לתשלום דמי הבראה

על פי הפסיקה חייבים להתקיים התנאים כדלהלן:-

  1. על המעביד להודיע לעובדים מראש כי יציאתם לטיול היא על חשבון דמי ההבראה להם הם זכאים
  2. הסכמה מפורשת של העובדים ועדיף בכתב

חשוב להדגיש כי במידה והנופש לא מכסה את כל שווי הזכאות של העובד להבראה באותה שנה, יש לבצע השלמה של התשלום