נתונים עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת 2014

הוספתי בספרות המקצועית בקטיגורית מס הכנסה-“שינויים וחידושים”,  תוכן לוח עזר שפורסם ע”י רשות המסים לחישוס מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לשנת המס 2014. הלוח מפרט מדרגות המס … .