סיום הקלות בקיצור תקופת האכשרה לזכאות לדמי אבטלה

בתאריך 20.04.2020 הסתיימו ההקלות לפי תקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה) להלן פירוט תנאי הזכאות לפי התקופה שנקבעה בתקנות ואחרי:

  1. בתקנות לשעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש”ף-2020 נקבע מי שפוטר או הוצא לחל”ת כפוי בשל משבר הקורונה החל מיום 1.3.2020 ועד יום 19.4.2020, זכאי לתקופת אכשרה מקוצרת לאחר צבירת 6 חודשי עבודה במקום 12 חודשי עבודה לתביעה לדמי אבטלה וזכאי למחצית מימי האבטלה.
  2. החל מיום 20.4.2020 וכל עוד לא הותקנו תקנות חדשות – כדי להיות זכאי לדמי אבטלה יש לצבור 12 חודשי עבודה מתוך 18 חודשי עבודה (לא חייבים להיות רצופים), כמפורט בחוק הביטוח הלאומי.