סכומים, שיעורים ותקרות במס ערך מוסף

להלן סכומים, תקרות ושיעורים במע”מ, החל מתאריך 1/7/2022 השתנה סכום דו”ח להחזר שניתן להגישו בבנק עד סכום להחזר 19,222 ש”ח.