עדכון גובה מדרגות מס הרכישה

ביום 16.1.2022 עודכן גובה מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד הקבוע בסעיף 9(ג2) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג – 1963 (להלן: “החוק”) בשנת 2021, שהתפרסם השנה ביום 14.1.2022 (מדד שירותי דיור בבעלות הדיירים). המדרגות מתעדכנות אחת לשנה בהתאם להוראות החוק (נבהיר כי האמור בהודעה זו אינו מתייחס לתזכיר החוק שהוגש בשבוע שעבר, המציע לעדכן את מדרגות מס הרכישה לדירה יחידה)

לחץ לסימולטור מס רכישה

להלן הוראת הביצוע: