עדכון סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי

בהתאם לסעיף 67(א2)(1) לחוק מס ערך מוסף, החל מ- 1.1.2021 סכום מחזור העסקאות של עוסק לעניין דיווח חודשי או דו חודשי לשנת 2021 יהיה 1,505,000 ש”ח במקום 1,520,000 ש”ח.
 
תשומת לבכם מופנית לכך שההתייחסות לסכום האמור, לרבות עדכונו, אינה נעשית עוד על פי תקנה 20(ג) לתקנות מע”מ, כי אם על פי  סעיפים: 67(א2) ו-126(ד) לחוק מע”מ.