עדכון שכר המינימום

בעקבות ההסכם הקיבוצי, תוקן חוק שכר מינימום, תשמ”ז – 1987, להלן השינויים:

  1. החל מיום 1.7.2016, שכר המינימום יעלה לסכום של 4,825 ₪ בחודש, כשהשכר השעתי יעמוד על 25.94 לשעת עבודה.
  2. החל מיום 1.1.2017, יעלה שכר המינימום ל5,000 ₪ בחודש, והשכר השעתי יעמוד על 26.88 ₪ לשעת עבודה.