עדכון תקרת עוסק פטור במע”מ

אתר רשות המסים – מע”מ פרסמה באתר תקרת עוסק פטור לסך של 100,000 ש”ח לשנת 2014 ו- 2015. חוזר מקצועי יפורסם כנראה לפני סוף השנה.