עוסקים החייבים בדיווח מקוון בשנת 2015

התנאים להחלת הדיווח המקוון על עוסקים בשנת 2015:

  1. בעלי מחזור של 2.5 מיליון ש”ח (לפני מע”מ) – מי שאינם חייבים בהכנת מאזן ומינוי רו”ח מבקר, ועוסקים שחייבים בהנהלת חשבונות כפולה לפי הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות).
  2. בעלי מחזור של 2 מליון ש”ח (לפני מע”מ) עד תאריך 30/6/2015. אחרי זה סכום המחזור הקוביע יהייה 1.5 מיליון ש”ח (לפני מע”מ) – מי שחייב בהכנת מאזן ומינוי רו”ח מבקר (למשל חברה). אם מדובר באיחוד עוסקים – אם מתקיים הכתוב לעיל לגבי אחד החברים באיחוד.