עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט למע”מ, יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד

רשות המסים מודיעה כי על פי תקנות שאושרו לאחרונה, לבקשת שר האוצר, וייכנסו לתוקף החל ב- 1.1.2016, עוסקים החייבים בהגשת דוח מפורט לרשות המסים על פי חוק מע”מ, יחויבו להגיש את הדוח התקופתי באופן מקוון בלבד, ולא תתאפשר הגשת דוחות תקופתיים באמצעות שוברים, כפי שהיה נהוג עד כה.
במסגרת התקנות נקבעו הוראות המסדירות את האפשרות להגיש דוח באופן מקוון גם לעוסקים אחרים, שאינם חייבים בהגשת דוח מפורט, אם מעוניינים בכך.
 התקנות אושרו במסגרת צעדי רשות המסים לקראת “רשות ללא נייר”, במטרה לחסוך לציבור העוסקים זמן יקר ולשמור על איכות הסביבה.
לצורך עידוד השימוש במנגנון הדיווח והתשלום המקוונים, נקבע כי:
עוסקים המדווחים והמשלמים באופן מקוון, יוכלו לדווח ולשלם לא יאוחר מיום ה-19 לחודש.
עוסקים שבוחרים שלא לשלם באופן מקוון, ידווחו לא יאוחר מיום ה-15 לחודש ויוכלו לשלם בתוך שני ימי עסקים, מהמועד האמור. ​