עוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן למס ערך מוסף

להלן רשימה המפרטת העוסקים הזכאים לדווח על בסיס מזומן למע”מ על פי חוק מע”מ והתיקונים לחוק מע”מ  41, 42, 48 החל מתאריך 1/1/2015:

  1.  יצרנים– “כגון נגרים, מסגרים, בתי מאפה ומפעלי ייצור” שמחזורם העסקי עד 3,800,000 ש”ח כולל מע”מ ובעסקו פחות מ-18 מועסקים (סעיף 2(ג) לתוספת א’ להוראות ניהול פנקסי חשבונות). (בשנת 2014 1,950,000 ש”ח ופחות מ-6 עובדים)
  2. נותני שירותים– כל נותן שרות “כגון אולמות אירועים, בתי מלון, הובלות, מוסכים, השכרת רכב, שיפוצים ותיקוני בניינים ומסעדות” למעט נותן שרות שחלה עליו תוספת י”א ומחזורו מעל 15 מיליון ש”ח . 
  3. כלל העוסקים-” למעט עסקאות מקרקעין ולמעט עסקאות שהמחיר מושפע מיחסים מיוחדים או עסקאות שהתשלום אינו בכסף ועסקאות שבהן לא נקבע מחיר” המחזור העסקי עד 2,000,000 ש”ח כולל מע”מ.
  4. עסקאות מקרקעין וקבלנים– יחול בסיס המזומן למע”מ, לעניין מקדמות המתקבלות לפני מסירת המקרקעין או גמר עבודות הבנייה לקונה.
  5. עסוקים שהיו רשאים לדווח על בסיס מזומן לפני תיקון 41 ו-42 לחוק מע”מ:
    1. בעלי מקצועות חופשיים– “כגון עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים, יועצים, טכנאי שיניים, כלכלנים, עורך פטנטים ושמאים”, ללא הגבלת מחזור ומספר מועסקים.
    2. רופאים, בעלי בתי ספר לנהיגה, בעלי בית ספר, מתווך מקרקעין, מתווך רכב, עוסק במתן אשראי, מכירת מנויים לעיתון או מופעים, ללא הגבלת מחזור ומספר מועסקים.