פטור ממס על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות

הוארך הפטור “היטל העסקת עובדים זרים” על העסקת עובדים זרים בענף החקלאות עד ליום 31.12.2022

להלן החומר מספר החוקים: