פיילוט חדש להנפקת חשבוניות I באופן מקוון

בימים אלו החלה רשות המסים בפיילוט להנפקת חשבוניות I באופן מקוון. התנאים על מנת להצטרף לפיילוט:

  1. להיות עוסק רשום מעל שנתיים
  2. הנפיק למעלה מ- 5 חשבוניות לחודש בממוצע בשנתיים האחרונות
  3. אין ולא היו הליכים פליליים נגד העוסק בחמש השנים האחרונות.
עוסק מורשה שייבְחר לפיילוט, יתבקש: להנפיק את כל חשבוניות ה-I שלו באמצעות המערכת המקוונת. כמו כן, עוסק זה יהיהפטור מדי חודש מהגשת דו”ח ריכוז חשבוניות מס התחשבנות על מכירת טובין ומתן שירותים שהוצאו למלכ”רים ולעוסקים הרשומים בשטחי עזה ויריחו או באזור יהודה בשומרון (הידוע כטופס 879) למשרד הקמר”פ.
 
הנפקת חשבוניות I באמצעות המערכת המקוונת ובאופן עצמאי על ידי העוסק, תתרום לשיפור משמעותי בתהליכי העבודה הקיימים, להפחתת זמן ומשאבים, חסכון כספי, מניעת זיופי חשבוניות, ובעיקר הקלה משמעותית למייצגים ברישום וטיפול החשבוניות. כמו כן יתאפשר מעקב בזמן אמת אחר החשבוניות.
 

ההנפקה תעשה באינטרנט או באמצעות אפליקציה ייעודית שנבנתה לשם כך, ותאפשר הנפקה גם מהנייד בכל זמן נתון.

ההצטרפות לפיילוט כרוכה בהתחייבות מצד העוסק כי העברת הטובין שימכרו לחייבים במס מהרשות הפלסטינית (ואשר בגינן הופקה חשבונית ה-I במערכת המקוונת) תתבצע אך ורק במעברי הסחורות המוסדרים בין ישראל לרשות הפלסטינית (מעברי “גב אל גב”), תוך סריקת הברקוד שיופיע על גבי החשבוניות על ידי פקיד רשות המסים המוצב במעבר המוסדר.
 
ההצטרפות תכלול הדרכה מוסדרת ומתן פתרונות לבעיות, ככל שיעלו לאורך כל התקופה
 
אם ברצונכם להצטרף לפיילוט, יש לפנות ליחידת הקמר”פ – לרונן מינאי בטלפון 08-8510576 או בדוא”לronenmi@taxes.gov.il או לשמעון אלון בטלפון    08-8510561 או בדוא”ל  shimonal@taxes.gov.il​