קצבאות ביטוח לאומי- 2021

קצבת זקנה – סעיף 244 לחוק  
אלמן או אלמנה 1,558.00
תוספת בעד כל אחד מהילדים כשיש הורה זכאי 731.00
לכל אחד מהילדים במשפחה בה שני ילדים לפחות , כשאין הורה הזכאי לתוספת עבורם 731.00
ילד אחד בלבד , כשאין הורה הזכאי לתוספת עבורו , ולכל יתום משני הוריו 968.00
   
קצבת זקנה – לרבות השלמת הכנסה  
יחיד 3,237.00
זוג 5,117.00
זוג עם ילד 6,068.00
זוג עם שני ילדים 7,019.00
יחיד עם ילד 5,445.00
יחיד עם שני ילדים 6,396.00
   
קצבת ילדים – שנולדו עד 31/05/2003  
מספר ילדים סכום
1 152.00
2 192.00
3 192.00
4 340.00
חמישי ואילך 359.00
   
קצבת ילדים – שנולדו לאחר 01/06/2003  
מספר ילדים סכום
1 152.00
2 192.00
3 192.00
4 192.00
חמישי ואילך 152.00
   
קצבת נפגעי עבודה -דמי פגיעה מירביים ליום  
לעובד עצמאי ולעובד שנפגע לאחר 01/01/1995 1,114.38
   
קצבת הבטחת הכנסה  
יחיד 1,761.00
בני זוג 2,421.00
זוג+ ילד 2,641.00
זוג+ 2 ילדים ויותר 2,949.00
רווק/ה,גרוש/ה, אלמן/ה+ילד 2,949.00
רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/ה + 2 ילדים ויותר 3,434.00
ילד יתום או ילד הזכאי לגמלה מיוחדת 2,059.00
2 ילדים יתומים או נטושים 3,018.00
כל ילד נוסף יתום או נטוש 880.00
   
מבחן הכנסות למי שיש הכנסות מעבודה בלבד  
יחיד 6,014.00
זוג 8,019.00
   
קצבת נכות כללית  
יחיד 3,321.00
זוג 4,513.00
זוג עם ילד 5,467.00
זוג עם שני ילדים 6,421.00
תוספת לבן זוג 1,192.00
תוספת לילד 954.00
   
קצבת שאירים – לרבות השלמת הכנסה  
יחיד 3,237.00
אלמן / אלמנה עם ילד 5,445.00
אלמן / אלמנה עם שני ילדים 6,396.00
   
קצבת שאירים סעיף 252 לחוק  
אלמן או אלמנה 1,558.00
תוספת בעד כל אחד מהילדים כשיש הורה זכאי 731.00
לכל אחד מהילדים במשפחה בה שני ילדים לפחות , כשאין הורה הזכאי לתוספת עבורם 731.00
ילד אחד בלבד , כשאין הורה הזכאי לתוספת עבורו , ולכל יתום משני הוריו 968.00
   
דמי מזונות  
אשה בלי ילדים שהגישה תביעה לפני 1.1.2003 1,981.00
אשה בלי ילדים שהגישה תביעה אחרי 1.1.2003 1,761.00
זכאית עם ילד אחד 2,949.00
זכאית עם שני ילדים 3,434.00
אשה שנישאה מחדש + 1 2,059.00
אשה שנישאה מחדש + 2 3,018.00
ילד אחד 2,059.00
כל ילד נוסף 880.00