רפורמה במיסוי עסקים זעירים

אושרה הרפורמה לעסקים זעירים כחלק מחוק ההסדרים האחרון, שמאפשרת לבעלי עסקים שמחזור הפעילות שלהם אינו עולה על התקרה שנקבעה בחוק (120 אלף ₪ בשנת 2024), לנכות מהכנסותיהם הוצאה בשיעור  נורמטיבי של 30% מהמחזור במקום לדרוש ניכוי הוצאות בפועל. בכך יחסכו בעלי עסקים קטנים זמן רב שמוקדש כיום למיצוי זכויות.

בהודעה נמסר כי מאחר שהרפורמה תיכנס לתוקף החל משנת המס 2024, בעל עסק שעומד בתנאים בחוק ומעוניין לדרוש הוצאה בשיעור הנורמטיבי מהמחזור במקום לדרוש ניכוי הוצאות בפועל, זכאי לדרוש את שיעור ההוצאה הנורמטיבי בדו”ח השנתי לשנת המס 2024 (שיוגש בשנת 2025).