רשות המיסים השיקה לאחרונה שני יישומים לחוק השימוש במזומן

רשות המיסים השיקה לאחרונה שני יישומים לחוק לצמצום השימוש במזומן. האחד – סימולטור המאפשר לחשב מה הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן בעסקה מסוימת והשני – יישום לעדכון ולהשלמת פרטי אמצעי תשלום ע”י רוכש זכות במקרקעין. הסימולטור והיישום פותחו ע”י שע”מ בשיתוף צוות המזומן ברשות.

האחד – סימולטור לחישוב הסכום המרבי המותר לתשלום במזומן

והשני – יישום לעדכון ולהשלמת פרטי אמצעי תשלום של רוכש זכות במקרקעין